Какво представлява GYPO?

Стенографски за изваждане на панталоните, GYPO се използва в текстови съобщения и чат, за да каже на някой друг да свали панталоните им.

стенография