Какво е комуникационно устройство?

Комуникационно устройство е хардуерно устройство, способно да предава аналогов или цифров сигнал през телефон, друг комуникационен проводник или безжично. Най-добрият пример за комуникационно устройство е компютърен модем, който е способен да изпраща и получава сигнал, който позволява на компютрите да говорят с други компютри по телефона. Други примери за комуникационни устройства включват NIC (мрежова интерфейсна карта), Wi-Fi устройства и точки за достъп.

По-долу е даден пълен списък на всички видове комуникационни устройства, с които може да се сблъскате при работа с компютър.

Грешки в устройството за комуникация

Всеки път, когато комуникационно устройство срещне проблеми при комуникацията с друго устройство, може да възникне комуникационна грешка. По-долу е даден списък на общите стъпки, които могат да бъдат проверени, когато се срещне тази грешка.

  • Ако вашето комуникационно устройство използва проводник, уверете се, че е свързано здраво.
  • Уверете се, че са инсталирани правилните драйвери и че няма грешки или конфликти с драйвера и че устройството се открива.
  • Ако вашето комуникационно устройство изисква настройки, уверете се, че са правилни. Например, мрежовата карта ще изисква правилните настройки за IP, DNS и подмрежа, за да установи връзка с мрежата и да може да намери маршрута към други мрежови устройства.

Защо компютрите се нуждаят от комуникационни устройства?

Компютърът може да работи добре без комуникационно устройство. За да може компютърът да комуникира с други компютри, те се нуждаят от комуникационно устройство. Например, за да може компютърът ви да се свърже с интернет, за да видите тази уеб страница, е необходимо устройство за комуникация. Без устройство за комуникация ще трябва да използвате мрежа за кецове за прехвърляне или споделяне на данни между компютри.

  • Помощ и поддръжка на мрежова карта и мрежа.
  • Помощ и поддръжка на модем.

Условия на хардуера, Условия на модема, Условия на мрежата