Какво представлява Pixelated?

Алтернативно го наричаме pixelation, pixelated е термин, използван за описване на всяко изображение, растерно изображение или шрифт, или друг компютърен елемент, който изглежда има кутии или назъбени ръбове. Например, в примерното изображение по-долу от скалируеми шрифтове спрямо битови шрифтове можете да видите, че битовият шрифт изглежда пикселизиран.

Antialiasing, ниска резолюция, Pixel, видео термини