Какво представлява MT?

Mt може да се отнася до някое от следните:

1. Linux команда, вижте командната страница на mt за допълнителна информация за тази команда.

2. Кратко за mistell, mt се използва в чат и онлайн игри, когато погрешно казвате на някого нещо, което не е предназначено за тях.

3. MT е часовата зона на Молукките.

Условия за чат, Съкращения на компютри, Условия на играта