Какво представлява процесът на разработка на софтуер?

Алтернативно, наричани софтуерни жизнен цикъл и фази на разработване на софтуер, процесът на разработване на софтуер е набор от стъпки, през които се разработва софтуерна програма. На илюстрацията е показан подход за разработване на софтуер за водопад и пример за стъпките, предприети във фазите на разработване на софтуер.

Първо в процеса на разработване на софтуер, фазата на изискванията очертава целите на това, което програмата ще може да направи. След това фазата на проектиране обхваща как ще бъде създадена програмата, кой какво ще прави и т.н. Фазата на изпълнение е мястото, където програмистите и другите проектанти започват работа по програмата. След като разработчиците имат работно копие, стъпката за тестване и проверка може да започне да помага да се провери дали програмата няма грешки. По време на фазата на тестване установените проблеми са фиксирани, докато програмата не отговаря на контрола на качеството на компанията. След разработването на програмата може да бъде завършена фазата на документация за това как да се използва програмата. И накрая, поддържането (актуализирането) на програмата трябва да продължи няколко години след първоначалното освобождаване.

Процесът на разработка на софтуер прави всичко по-лесно и намалява броя на срещаните проблеми. Някои компании и правителствени агенции изискват процес на разработка на софтуер или се придържате към ISO 12207, който определя жизнения цикъл на софтуера.

Условия за програмиране, контрол на редакцията