Какво е Орли (Oh Really)?

Накратко за О, наистина, или просто се използва в чат стаи, игри и текстова комуникация в отговор на коментар. Често придружени от сова или подобна картина, това е саркастичен отговор на недоверие.

User1: Ding! Най-накрая направих ниво 60. User2: orly User1: Да! User2: Grats! User1: какво означават гратите?

User2: поздравления!

Хората също започват да използват yrly, или ya rly, което е кратко за да, наистина . Също така, ya wai може да се използва за "yes way".

Условия за чат, Условия на играта, Meme