Какво е Wc?

Wc може да се отнася до някое от следните:

1. Linux команда, вижте командната страница на wc за допълнителна информация за тази команда.

2. Wc е чат жаргон за кого му пука .