Деинсталиране на Windows NT 4.0

Ако на компютъра е само Windows NT, препоръчваме ви fdisk на твърдия диск; изтрийте и пресъздайте дяловете, след което форматирайте и преинсталирайте Windows NT.

Windows NT с двоен компютър за зареждане

Стартирайте компютъра с стартираща стартираща Windows 98 дискета.

При подсказване a:> Въведете "sys c:", която трябва да върне прехвърлената система. След като системата бъде прехвърлена, рестартирайте компютъра обратно в Windows 98.

В Windows 98 намерете и изтрийте файловете по-долу, ако има такива.

NTLDRNTDETECT.COMBOOT.INI

Ntbootdd.sys

След като горните 4 файла бъдат намерени и изтрити или вече не се намират на твърдия диск, изтрийте папката или дяла на Windows NT.

Накрая намерете файла PAGEFILE.SYS и го изтрийте.