Какво представлява OIN (Open Invention Network)?

Ориентирана към Open Invention Network, OIN е компания, създадена, за да подпомогне разпространението на Linux и да стимулира иновациите в световен мащаб чрез достъп до ключови патенти без заплащане. Ключови инвеститори, които помогнаха за развитието на компанията, са IBM, Novell, Philips, Red Hat и Sony.

Компютърни съкращения, Linux, Open source