Какво е Мин?

Мин може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко за минимум, min е формула, използвана в Microsoft Excel и други програми за електронни таблици, за да се намери минималната стойност в диапазон от клетки. Например формулата по-долу намира минималната стойност в клетки A1 до A10. Ако тези клетки имат стойностите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, резултатът ще се върне "1", тъй като е най-малката или минималната стойност във всички клетки.

 = Минути (а1: А10) 

Съвет: Ако искате да получите максимум вместо минимум, ще използвате функцията max. За да получите средна стойност, бихте използвали средната функция.

2. Мин също може да бъде кратък за минимизиране.

Компютърни съкращения, формула Excel, термини на софтуер, термини от електронни таблици