Драйверът за компресия не може да се настрои правилно.

С помощта на стартираща дискета на Windows стартирайте компютъра и на реда А:> въведете следната команда.

sys c:

Това действие трябва да върне съобщението „Прехвърлена система“. Рестартирайте компютъра без дискета и проблемът трябва да бъде разрешен.