Какво е NDA (споразумение за неразкриване)?

Накратко за споразумение за неразкриване, NDA е споразумение, което тестер или разработчик прави с компания, като посочва, че няма да разкрие нито една интелектуална собственост или тайни на компанията. Например, ако сте бета тестване на игра, обикновено се съгласявате с NDA, което означава, че не можете да публикувате нищо за играта, докато тя се тества.

Бизнес термини, компютърни съкращения, програмни термини