На какво трябва да бъде моето захранване?

Ако компютърът ви използва ръчна настройка и се намирате в Северна Америка, вашите напрежения трябва да бъдат зададени на 110-115. Ако се намирате в Европа или в други страни, повече от вероятно, в зависимост от страната, тя трябва да бъде 220-230.

Няколко нови настолни компютъра и лаптопи могат автоматично да превключват, позволявайки на захранването автоматично да се настройва към правилните настройки на захранването. Също така е важно да се помни, че различните страни имат различни контакти и производителят на вашия компютър или лаптоп може да изисква специален щепсел или адаптер.