Какво е Wank?

Ванк може да се позове на някое от следните:

1. Кратко за червеи срещу ядрени убийци, WANK е компютърен червей, открит за първи път през 1989 г., който атакува компютрите DEC VMS през DECnet протоколите. Червеят съдържаше политическото послание „Ти говориш за времена на мир за всички и след това се подготви за война“. който се показва след заразяването на компютъра. Червеят преминава и през поредица от съобщения, които показват, че изтрива файлове. Въпреки това, червеят е способен да променя .COM файловете, за да създава нови и да променя съществуващи акаунти с различна, произволно генерирана парола.

2. Wank е жаргонен термин за мастурбация.

3. Ванк е термин, използван за описание на човек или предмет, който е лош, неприличен или обиден.

червей