Получаване на адресния диапазон, запазен от hhctrl.ocx за грешки в системните DLL файлове на Windows

След като инсталирате актуализациите на защитата на Microsoft 925902 и 928843, всяка софтуерна програма, която зарежда hhctrl.ocx преди user32.dll ще генерира грешка, подобна на показания по-долу пример.

Системата DLL user32.dll беше преместена в паметта. Приложението няма да работи правилно. Преместването е станало, защото DLL C: Windows System 32 Hhctrl.ocx заема адресна област, запазена за DLL файлове на Windows. Производителят, доставящ DLL, трябва да се свърже за нова DLL.

За да разрешите този проблем, потребителите трябва да използват Microsoft Windows XP с инсталиран Service Pack 2 и да получат актуалната корекция, предоставена от Microsoft на KB935448.