Какво е автор?

Като цяло автор е лицето, което отговаря за написването на статия, книга, хартия, доклад или друг документ. Ако търсите автор на Computer Hope да цитирате една или повече от нашите страници, вижте стъпките по-долу за това как да цитирате информация за Computer Hope.

Информацията за цитиране на компютърни надежди

Да се ​​позове на страница на Computer Hope включва пълния URL адрес, заглавието на страницата и "Computer Hope", който се счита за автор. В примера по-долу, уеб страницата на Computer Hope Safe Mode, разглеждана в петък, 15 юни 2018 г., може да бъде посочена чрез APA стил.

Компютърни Надежда, Първи в Windows Safe Mode. Сряда, 15 юни, 2018, от //www.computerhope.com/issues/chsafe.htm

Авторски софтуер, Cite, Авторски права, Създаване