Какво е окталното?

Octal е система с цифрова база 8, която обикновено се използва за представяне на двоични числа и други числа в по-кратка форма. По-долу е дадена основна диаграма за превръщането на двоичното число в осмично число.

двоен11111111
Осмичен200100402010421

По-долу са дадени някои двоични примери и техните октални еквиваленти.

 10001111 = 217 10101111 = 257 11010100 = 324 

Базова, двоична, десетична, шестнадесетична, октет