Какво е ферма?

Стопанството може да се позове на някое от следните:

1. Фермата е множество сървъри или група компютри, които работят заедно. Вижте фермата на сървъра за повече информация.

2. Когато става дума за отглеждане в MMORPG, вижте фермера .