Какво е онлайн състояние?

Термин, използван за описание на това, че компютърът в момента е свързан с друго устройство и работи правилно. Например, когато модемът се свърже с интернет и работи, той е в онлайн състояние .

Хардуерни термини, онлайн, състояние