Какво е операнд?

При компютърното програмиране операндът е термин, използван за описание на всеки обект, който може да бъде манипулиран. Например в "1 + 2" "1" и "2" са операндите, а плюсът е операторът.

Израз, оператор, термини за програмиране