Какво представлява изходящата пощенска кутия?

Изходящата кутия е термин, използван за описание на местоположението или папката, в която е съхранена електронната поща, преди да бъде изпратена. По-долу е даден кратък списък с някои от причините, поради които се използва изходящата кутия.

Причини за изходящата кутия

  1. Позволява електронна поща да се съставя и съхранява дори ако няма интернет връзка. След като връзката на компютъра се възстанови, всички електронни съобщения в изходящата кутия се изпращат автоматично.
  2. Дава на потребителя време да преглежда, редактира и изтрива съобщения, преди да бъдат изпратени.
  3. Позволява на потребителя да отговори на всичките си имейли в насипно състояние, което може да помогне за предотвратяване на прекъсвания.

Съвет: След като ел. Поща бъде изпратена, ако вашата програма или услуга за електронна поща има папка Изпратени, тя се премества от изходящата поща към Изпратени .

Електронна поща, Условия за електронна поща, Входящи, Условия за интернет, Пощенска кутия