Имате ли допълнителна информация за FDISK / MBR?

Командата FDISK / MBR е недокументиран ключ, използван с командата FDISK (MS-DOS 5.0 и по-нова), която пресъздава главния зареждащ запис на твърдия диск.

Дали извършването на FDISK / MBR повече от еднократно има някакъв ефект върху компютъра?

Как работи тази команда варира в зависимост от версията на FDISK, която използвате. Въпреки това, при изпълнение на тази команда, той презаписва информацията, която се съдържа в MBR. Изпълнението на тази команда няколко пъти няма да направи нищо повече, освен да извършите отново същите стъпки.

Пресъздаване на MBR на друг твърд диск, различен от основния ми твърд диск

Използвайте FDISK / CMBR, където представлява устройството, което искате да пресъздадете. За да определите номера на устройството, изпълнете командата fdisk / status .