Какво е NDR?

NDR може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко за неразрушаващо отчитане, NDR или NDRO е функция, която предотвратява изтриването на всички данни, които преди това са били прочетени от неговия източник. Например компютърният процесор не унищожава данните след като е бил прочетен.

2. Кратко за представяне на мрежови данни, NDR е DCE метод, използван за трансформиране на данни, които да се четат от различен CPU.

3. Съкращаване на неактивните, пасивните, за да бъдат преместени, NDR е база данни и съкращение на документ за файл, запис или други данни, които трябва да бъдат премахнати, защото вече не се използват.

Компютърни съкращения, Условия за база данни, Условия на мрежата