Какво е NTP (Network Time Protocol)?

NTP е протокол, въведен през 1988 г., който се използва в компютърните мрежи за синхронизиране на времето на компютрите и мрежовите устройства. NTP версия 1 е дефинирана в RFC 1059, NTP версия 2 е определена в RFC 1119, а NTP версия 3 е определена в RFC 1305.

Компютърни съкращения, Условия на мрежата, Протокол, Време