Заменените касети с мастило и принтерът не работят

Този проблем може да възникне по няколко причини. Следващият документ съдържа общи предложения, които могат да помогнат да се определи причината и в някои случаи да се реши проблемът.

  1. Първо, проверете дали табулацията, която предпазва мастилото от разпръскване, все още не е върху касетата.
  2. Проверете дали касетата (ите) с мастило е поставена правилно.
  3. Ако лостът е променен от първоначалното си положение, за да позволи инсталирането на касети с мастило, уверете се, че е върнат в първоначалното си положение.
  4. Извършете почистване на главата на принтера, ако има такова.
  5. Опитайте да нулирате брояча на касетите с мастило. Консултирайте се с документацията на устройството, за да получите инструкции за конкретния модел.
  6. Уверете се, че не са възникнали софтуерни грешки, и отпечатайте тестова страница.
  7. Ако инсталирате касета с мастило, която не е разрешена от производителя на принтера, тя може да не е съвместима.
  8. Ако индикаторните лампички мигат, вижте документацията на принтера или уеб страницата на производителя за допълнителна информация.

Ако горните препоръки не разрешат проблема, ви предлагаме да се свържете с производителя на принтера.