Какво е размер на страницата?

Размерът на страницата може да се отнася до някое от следните:

1. С компютри, размерът на страницата се отнася до размера на страница, която е блок от съхранена памет. Размерът на страницата влияе върху количеството необходима памет и използваното пространство при изпълнение на програми. Повечето операционни системи позволяват определянето на размера на страницата, когато програмата започне да работи, което му позволява да изчисли най-ефективното използване на паметта, докато изпълнява тази програма.

2. С уеб страници размерът на страницата (наричан още тегло на страницата ) се отнася до общия размер на дадена уеб страница. Размерът на страницата включва всички файлове, които се използват за създаване на уеб страницата. Тези файлове включват HTML документа, всички включени изображения, стилови листове, скриптове и други медии. Например, уеб страница, която има HTML документ с размер 10 K, файл с изображение 20 K и файл със стилове от 5 K, ще има размер на страницата 35 K.

3. При печатните документи размерът на страницата обикновено се отнася до размера на хартията за последния отпечатан документ. Примерите включват размер на буквата (8.5 x 11-инча) или юридически (8.5 x 14-инча).

Условия на паметта, термини за печат