Какво е IIUC (ако разбирам правилно)?

Стенографски за, ако разбирам правилно, IIUC се използва в чата и друга текстова комуникация като начин за започване на изречение за нещо, което смятате за правилно. По-долу е даден пример как това може да се използва в чата.

IIUC Computer Hope е най-доброто място за компютърна помощ и информация.

Условия за чат, IINM, IIRC