Защо моето CD-ROM устройство не е D: устройство?

Когато друг компютър или дял е инсталиран или създаден на компютър, CD-ROM автоматично се задава като последно устройство в Microsoft Windows. Например, ако вашият CD-ROM, DVD или друго дисково устройство е D: устройство и добавите друг твърд диск или създадете нов дял на компютъра, дисковото ви устройство сега ще бъде дискът E :.