Какво е Мили?

Съкратено като m, milli е префикс, използван за описание на измерване, което е равно на една хилядна част от единица за измерване. Някои примери за това как могат да бъдат използвани са милиампер, милиметър, милимикрон, милисекунда и миливолта.

Amp, компютърни съкращения, измервания, измервател, Micron, второ, волта