Какво е PII?

ЗПО може да се отнася до някое от следните:

1. Съкращаване на лична информация, PII е термин, използван за описание на информация, като например вашето име, телефонен номер, адрес, информация за кредитна карта, номер за социално осигуряване и др.

2. PII е друг метод да се каже P2 или Pentium 2.

Компютърни съкращения, термини за сигурност