Какво е филм?

Филмът е електронен сигнал от движещи се графики, картини или текст, използван за комбиниране на постоянен поток от изображения, използвани за развлечение, образование или други цели. Този термин често се използва за описване на съдържание, което е по-дълго от десет минути или нещо, което ще гледате на телевизора или в театъра. Докато видеоклипът се използва за описване на къси клипове или файлове в интернет, вижте дефиницията на видео за допълнителна информация и онлайн пример.

За да възпроизведете филмов файл на компютъра си, трябва да имате програма за филмови плейъри, която поддържа видеофайла, който се опитвате да възпроизведете. Например, играчите на филми, които работят с Windows, са Windows Media Player (включен в Windows) и VLC (който също работи на други платформи).

DVD, Медия плейър, Видео, Условия за видео