Какво е проникване?

Проникването може да се отнася до някое от следните:

1. В телекомуникациите проникването може да означава акт на опит за заобикаляне или пробив на защитна бариера, като защитна стена или криптиране. Тестер за проникване (pentester) използва всички методи, с които разполага, за да идентифицира и използва уязвимостите в целевата система.

За да предотвратят проникването, компаниите могат да провеждат или наемат външни фирми за провеждане на тестове за проникване, за да се уверят, че мрежите и компютрите им са сигурни.

2. Проникването може да означава и физически акт на проникване в твърда стена, с цел да се изпълни тел или кабел през него. По същия начин се казва, че радиосигналът е в акт на проникване, когато преминава през твърда стена.

Шифроване, защитна стена, хакер, Кали Linux, Pentest, термини за сигурност