Безопасно ли е да изтриете .dll файлове?

Софтуерните програми поставят DLL файлове в една или повече папки по време на инсталацията. Тези файлове съдържат код, който указва на програмите как да работят.

Най-безопасно да не се изтрива

Ако мислите за изтриване на неизвестен DLL файл, вероятно е най-добре да го оставите на мира. Причината за тази логика е, че някои програми споделят тези файлове, така че изтриването на определен DLL файл може неволно да предизвика проблеми. Това означава, че изтриването на DLL файл може да причини една или повече други програми да спрат да функционират правилно, ако изобщо.

Трудно се намира

Някои софтуерни програми също могат да инсталират DLL файлове в няколко папки извън папката Program Files (където са инсталирани повечето програми). Намирането на тези DLL файлове може да бъде доста трудно и изтриването им може да бъде опасно.

Ако трябва да изтриете, първо копирайте

Както споменахме по-рано, ако не сте сигурни дали дадена DLL файл се използва от друга програма, препоръчваме да я оставите сами. Въпреки това, ако трябва да изтриете DLL файла, предлагаме първо да направите копие от него. След това, ако срещнете проблем с друга програма, която изисква използването на DLL файла, който току-що сте изтрили, можете да възстановите файла от архива.