Какво е MIPS (Милиони Инструкции в секунда)?

Накратко за милиони инструкции за секунда, MIPS е приблизителният брой команди, извършени за една секунда и е измерване на скоростта за процесор или програма. Например, процесора Intel 80386 (386) можеше да изпълнява повече от пет милиона инструкции всяка секунда.

Бенчмарк, компютърни съкращения, термини на процесора