Какво представлява MPEG-2?

MPEG-2, известен още като MPEG2, е стандарт за аудио и видео кодек, публикуван от Експертната група за преместване на снимки. Това е кодекът, използван за компресиране на цифрово видео и DVD. Медийните файлове, кодирани с кодека MPEG-2, обикновено имат файлови разширения .mpa, .mpg, .mpeg, .m2v, .mp2 или в някои случаи .mp3 .

Аудио, MPEG, софтуерни термини, видео