Какво е анимация?

Анимацията е илюзията за движение, създадена чрез показване на поредица от неподвижни изображения в бърза последователност. В света на компютрите, графичен софтуер, използван за създаване на този ефект. Една проста анимация може да е толкова основна, колкото и анимираният GIF файл като изображението, показано на тази страница. По-сложна анимация може да бъде от човешко или чуждо лице в игра на компютърен софтуер или анимация на космическа битка във филм.

Софтуер за анимация

По-долу е даден списък на някои от най-популярните и широко използвани анимационни и 3D анимационни програми.

3ds Max, Анимирани GIF, Cel, Графика, Обратна кинематика, Machinima, Maya, Mixamo, OBJ, Анимация в реално време, Такелаж, Ротоскопиране, Видео термини