Какво е мрежов принтер?

Мрежовият принтер е принтер, достъпен чрез мрежова връзка, което го прави използваем от други компютри, свързани към мрежата. Принтерът може да има собствена мрежова връзка или да използва мрежовата връзка на един специален компютър, към който има локална връзка.

Условия на мрежата, термини за печат