Какво е модулно програмиране?

Модулното програмиране е подход към разработката на софтуер, при който отделните функции на програмата се разделят на самостоятелни компоненти, наречени модули. Всеки модул съдържа всичко необходимо, за да изпълни собствената си функционалност и може да се редактира и модифицира, без да се засяга целият проект. Модулното програмиране се осъществява чрез поддържане на последователен модулен интерфейс, който другите софтуерни компоненти използват за достъп до функциите на всеки модул.

В някои езици, като Java и Go, модулът е известен като "пакет". В други езици, като Python, "пакет" се отнася до колекция от модули.

Езици, които поддържат модулно програмиране

Условия за програмиране