Какво представлява P911?

Стенографски за родителски 911, P911 е предупреждение, дадено в чата и други текстови комуникации, като начин за уведомяване на другите, които говорят, че родител или настойник ги наблюдава.

Детето може да използва термина "P911" в чата, за да предупреди другите в чата да не казват неща, които биха могли да накарат детето да бъде в беда от родителя или настойника, който ги наблюдава.

CD9, Условия за чат