Деактивиране на приветстващия екран на Windows XP

По-долу са описани стъпките, които могат да се следват, за да деактивирате приветстващия екран на Microsoft Windows XP, който се появява при всяко зареждане на компютъра.

  1. Щракнете върху Старт, Настройки и Контролен панел.
  2. Отворете потребителските акаунти.
  3. Кликнете върху Промяна на начина на влизане или изключване на потребителите .
  4. Махнете отметката от екрана Използване на приветствието .
  5. Кликнете върху Прилагане на опциите .