Ще причини ли скреч CD или DVD да не работи?

Всичко това зависи от тежестта на драскотина. Тъй като стандартните компактдискове и DVD дискове имат защитен слой, тези дискове обикновено могат да издържат на няколко драскотини без проблеми. Въпреки това, ако драскотина е дълбока или ако има прекомерно количество от тях (както е показано на изображението), те могат да предизвикат правилно или изобщо да не работи диска.

Проблеми, причинени от надраскани CD и DVD дискове

  • CD или DVD дискът, който е надраскан, няма да работи.
  • Ще се появи грешка, показваща, че компактдискът не може да бъде прочетен. Например, грешка на CDR-101.
  • DVD филмът е изкривен в някои раздели на филма. Например филмът може да скочи или да замръзне.