Какво е неинтерактивно?

Неинтерактивното е описание на софтуерна програма или хардуерно устройство, което не изисква човешко взаимодействие.

Хардуерни условия, интерактивни, софтуерни термини