Какво е NiMH (никел-метален хидрид)?

Съкратено за никел-метален хидрид и също съкратено Ni-MH, NiMH е акумулаторна батерия, използвана основно в преносими компютри.

Изследванията на NiMH системата започнаха през седемдесетте години като средство за съхранение на водород за никелова водородна батерия. Металните хидридни сплави са нестабилни в клетъчната среда и желаните характеристики не могат да бъдат постигнати. В резултат на това развитието на NiMH се забави. Нови хидридни сплави бяха разработени през 80-те години на миналия век, които бяха достатъчно стабилни за употреба в клетка. От края на осемдесетте години NiMH се подобрява постоянно, главно по отношение на енергийната плътност. Дизайнерите са посочили, че NiMH има потенциал за по-висока плътност на енергията.

Условия на батерията, компютърни съкращения, Li-ion, NiCad