Internet Explorer KERNEL32.DLL или GDI32.DLL на 0137: грешка BFF3191C

Този проблем може да възникне, когато компютърът работи с McAfee First Aid 97, build 400. За да разрешите този проблем или подобни проблеми, силно препоръчваме да получите най-новите актуализации от McAfee, както и последната актуализация на Microsoft Internet Explorer, за да разрешите този проблем. този въпрос.