Какво представлява Outlet?

Алтернативно го наричат ​​електрически контакт, контакт или стенна розетка, контактът е мястото, където захранващият кабел или щепселът се включва в стената. Картината е пример за домашна електрическа мрежа на САЩ.

Предупреждение: Ако даден контакт не е правилно заземен, това може да доведе до компютърни проблеми, които включват: компютър, който не се стартира, случайни грешки и физическа повреда на компютъра. Ако смятате, че вашият контакт не може да бъде заземен или да е свързан правилно, тестовете могат да бъдат закупени в местен магазин за хардуер, за да се тества окабеляването на контакта.

Най-лесното решение за тестване на стенен контакт е да закупите тестер за тел, който може да бъде включен в контакта и да ви каже дали кабелите са правилни и правилно заземени. Тези тестери могат да бъдат закупени във всеки местен магазин за хардуер или онлайн чрез Amazon.com. Тези тестери могат да установят дали гнездото се захранва, окабеляването е правилно и че има подходящо заземяване.

Какъв тип енергия идва от един изход?

В Америка, почти всички стенни контакти използват захранване с променлив ток, което се преобразува от захранването на компютъра към постояннотоково захранване за компютър. В други части на света обикновено има изводи за постоянен ток и изглеждат различно от изхода на тази страница.

Какви са проводниците в американския 110-волтов електрически контакт?

  • Мед, зелен или зелен с жълти ивици - Свързва се към заземяване.
  • Бял - Свързва се към неутрален проводник.
  • Черно, червено или друг цвят - Свързва се към горещата фаза или проводник.

AC, Разклонител, Условия на захранване, Socket, Табела за стена