Какво е забрана?

Забраната е правило, което забранява или отказва достъп до ресурс. Например, потребителят може да бъде забранен от сървъра за чат, защото той или тя са нарушили правилата или могат да бъдат забранени от сървър или игра за измама. В зависимост от услугата или тежестта на престъплението вашата забрана може да продължи няколко седмици, месеци или години. Много услуги, включително Computer Hope, няма да отменят забраната, освен ако не са създадени, без да се нарушават правилата.

Условия за чат, Закон за кибернетиката, Условия на играта, G-Lined, Kick, K-Line, Z: Lined