Какво е BOFH (Bastard Operator From Hell)?

Short for Bastard Operator От Hell, BOFH е измислен администратор, създаден от Simon Travaglia, който се ядосва на потребителите, на които той трябва да помага. В резултат на това той започва да причинява хаос чрез изтриване на техните акаунти и файлове, промяна на пароли и права и други пакостливи задачи, които причиняват скръб на потребителите.

Администратор, Бизнес условия, Компютърни съкращения, Оператор