Какво представлява Chanfix?

Chanfix е услуга, намерена в някои IRC мрежи, която ще следи операторите на канали и ще се опита да се увери, че има поне един човек със статус на оператор на канал. Ако няма потребители с статут на оператор по канал, chanfix ще разгледа настоящите потребители и ще реши дали да даде на някои от тях статут на оператор. Услугите на Chanfix имат определени ограничения. Например каналът трябва да е активен за определен брой дни или да има определено минимално количество потребители, ако потребителите имат право да получават статут на оператор. Също така тези потребители може да се наложи да имат статут на оператор в канала преди това за определен период от време, за да могат да бъдат повишени до оператора.

Интернет термини, IRC