Какво представлява помощната програма за компресиране?

Програма за компресиране или програма за компресиране е софтуерна програма, която може да компресира и декомпресира различни типове файлове.

Повечето операционни системи включват инструменти за компресиране и декомпресиране на файлове. Например, най-новите версии на Microsoft Windows включват помощна програма за компресиране за създаване и извличане на .zip файлове и Linux има инструменти за .tar.gz и .zip. Други компресирани файлове, като .7z и .rar, изискват инсталирането на програма за компресиране от трети страни, като тези, изброени по-долу.

Пример за помощни програми за компресиране

  • 7-Zip
  • PKZIP
  • WinAce
  • WinZip
  • WinRAR

Сгъстен файл, софтуерни термини