Какво е диаграма?

Име на чертеж или илюстрация, която показва как е проектирано или функционира нещо. Например, много мрежови администратори създават, поддържат или използват диаграма на своята мрежа, за да им помогнат да идентифицират проблеми и да наблюдават ресурсите. Следното е примерна диаграма на домашна мрежа.

Блок диаграма, блок-схема